LETIŠTĚ CHEB - LKCB

Ultralihgt Club Cheb, z.s.

Deutsch Webseiten

Spolek ULC Cheb byl založen roku 1997 jako nezisková organizace za účelem vytvoření podmínek a podpory letecké sportovní činnosti na letišti v Chebu. Současně také vychovávat piloty a příznivce tohoto krásného, ale náročného sportu. ULC Cheb vykonává správu areálu letiště.Velmi dobré jméno si vysloužil klub pořádáním nejrůznějších akcí pro piloty i veřejnost. 

Již tradicí se staly Letecké dny, jejichž velmi kvalitní program navštěvují tisíce lidí. Kromě toho pořádá ULC Cheb na chebském letišti každoročně další akce jako Dny otevřených dveří, Dětské dny a spolupořádá setkání nevidomých na letišti. Klub je pravidelným pořadatelem sportovní soutěže v letecké navigaci. Velmi dobře tak reprezentuje město Cheb doma i v zahraničí. Vynikající je spolupráce klubu se zahraničními partnery a městem Cheb, které jeho činnost podporuje a oceňuje.

Vlastními prostředky klub nadále vylepšuje zázemí, kde mohou návštěvníci využít novou letištní budovu. Péči věnuje klub dalším úpravám a údržbě celého areálu včetně pohybových ploch pro letadla. Klub, který ve svých počátcích měl 7 členů a 1 vypůjčené letadlo, má dnes 35 členů a za domovské letiště má Cheb 22 letounů.

Činnost spolku v roce 2022 finančně podpořilo město Cheb

Slet UL

Trenéři v Chebu

Klubovna LKCB

Navijákový vzlet

Slet